Thursday, September 4, 2008

pesan Imam Al-Ghazali..

betapa banyak orang yang berpuasa yang sebenarnya berbuka,
dan yang berbuka padahal berpuasa,
yang berbuka tetapi sebenarnya berpuasa adalah yang makan dan minum,
tetapi menjaga seluruh anggota tubuhnya dari perbuatan dosa.
dan yang berpuasa tetapi sebenarnya berbuka adalah yang lapar dan haus, tetapi tercemar anggota atubuhnya(dalam perbuatan dosa)

No comments: